• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Här kommer en presentation av styrelse och företrädare i Vänsterpartiet Lysekil

Styrelse 2015

Årsmötet i Vänsterpartiet Lysekil ledde till en del förändring. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar förättades följande val.
Ny ordförande tillika gruppledare blev Jessica Södergren. Ny kassör blev Håkan Smedja. Till sekreterare valdes Marthin Hermansson. Ledamöter blev Annika Bohlin och Lisbeth Lindström. Till ersättare valdes Lina Säll, Tommy Fransson och Nigel Bourne.
Till ombud på regionkongressen i mars valdes Jessica Södergren, Berndt Säll och Kurt Hagel. med Jessica Södergren

—————–

KF ledamöter: Jessica Södergren, Marthin Hermansson

KF ersättare: Håkan Smedja, Annika Bohlin

KS ersättare: Jessica Södergren (ord.Yngve Berlin KP)

BIN: Ordinarie Lisbeth Lindström ers. Håkan Smedja

Bygg: ers. Bernt Säll (ord. Leif Ahl KP)

LEVA: Marthin Hermansson

Nämndeman: Lina Säll

Revisor: Tommy Karlsson

Valnämnden: Tommy Fransson

 

VL14 styrelsen

Styrelse lysekilsvänstern 2014

Marthin Hermansson led. , Irene Hasslöf kassör, Håkan Smedja ordförande, Jessica Södergren sekreterare, Annika Bohlin led. , Tommy Fransson suppl, saknas Nigel Bourne suppl.

Kopiera länk