sida

Vår solidariska vision för Lysekils framtid

Västerpartiet Lysekil vill aktivt verka för att Lysekils kommun ska vara en solidarisk och attraktiv samhälle året runt med invånare som känner trygghet, tillhörighet och framtidstro!

Var lokala politik

Vänsterpartiet vill ha ett Lysekil där alla känner sig inkluderade och där solidaritet, rättvissa och jämlikhet är drivkraften i kommunens utveckling. Under nästa mandat period vill vi prioritera barn och ungas uppväxtvillkor.

Vi vill sätta fokus på grundskolan och uppdraget att forma en likvärdig utbildning och trygg lärandemiljö för ALLA elever i Lysekils kommun.

Vänsterpartiet Lysekil

Vänsterpartiet Lysekil vill leda vägen och tar ansvar för att säkerställa hög kvalitet inom kommunens kärnverksamhet. Vi har inte längre råd att INTE satsa på skola, vård och omsorg!!

 

 

Kopiera länk