sida

Val 2018

Hjärtefrågor för oss inför valet 2018:

*Barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
*Bygg billigare hyresrätter så att unga kan få en bostad.
*Bättre Arbetsmiljö och villkor för kommunens anställda.
*Utveckla inte avveckla Hamnen som en växande arbetsplats.
*Rädda järnvägen undersök t.ex möjligheten att få en pendelverksamhet mellan Uddevalla och Lysekil.
*Hela kommunen ska leva inte bara centrala Lysekil utred om man kan öppna Bergs skolas mellanstadie igen, öppna Lysehemmet rädda andra hotade skolor och verksamheter i i Bro, Brastad, Lyse och på Skaftö.
*Underlätta för små företag snabba upp beslutsvägar och förenkla sökvägar.
*Säkra unika friluftsplatser som Gullmarsskogen (Fjälla), Metvik mm för framtiden.
*Dra ner på och sänk arvoden och politikerlöner.
*Byt kommunens bilpark till fossilfria alternativ, bygg solcellsparker och förse kommunens fastigheter med solpaneler.
*Billiga tomter för att locka nya kommuninvånare.
*Väl fungerande fritidsgårdar.
*En trygg kommun!

 

Kopiera länk